Svenska Barn - Svenskor i Sydney

Välkomna till Svenska Lekgruppen i Sydney

Svenskor i Sydney (SiS) har länge haft en mycket aktiv Lekgrupp – Svenska Lekgruppen i Sydney – där föräldrar och barn träffas regelbundet

En ung flicka, ett barn runt 3 år, med ansiktsfärg och vattenfärg på armarna tittar upp och ler. Hon har mörkt hår som är lite lockigt.

En aktiv och levande lekgrupp är en viktig del av SiS arbete.  En av våra målsättningar är att bibehålla och sprida  den svenska kulturen och det svenska språket. Vi vill erbjuda ett forum och en mötesplats för svenska kvinnor – även pappor och andra vårdnadshavare – att mötas med sina barn. Och det har vi gjort sedan mitten av 90-talet och så också nu. Välkommen till Svenska Lekgruppen i Sydney!

Svenska Lekgruppen träffas i inner West varje vecka för strukturerade såväl som ostrukturerade lekar och skön samvaro, och det bjuds på fika till barn och vuxna. Lekgruppen är för barn för 0–5 år. Intresserad? Kontakta oss så berättar vi gärna mer – kom gärna och prova på!

Syftet – Svenska Lekgruppen i Sydney

Syftet med lekgruppen är att träffas – barn som vuxna – i ett tryggt forum där barnen kan leka, prata, höra och bli bekanta med det svenska språket, sjunga svenska sånger samt uppleva svenska traditioner såsom påsk, midsommar och Lucia och jul. Lekgruppsverksamheten manifesterar SiS målsättningar att vara en mötesplats, att vara en kulturspridare av det svenska och gynna utvecklingen av det svenska språket samt att stötta Svenska Kvinnor i Sydney – nyanlända eller permanent bosatta här.

Svenska Lekgruppen är för barnen – men lika mycket för de vuxna. Den varma gemenskapen som skapas i gruppen betyder mycket för föräldrar i Sydney som är långt borta från familj och vänner. Många är de vänskapsband som skapats i lekgruppen över åren och som blivit både långvariga och positiva.

Verksamhet och Aktiviteter – Svenska Lekgruppen i Sydney

Lekgruppen har en viss strukturerad verksamhet – men strukturen och vad innehållet skall vara utvecklar vi tillsammans.

Önskemål och intressen styr innehållet men vi brukar leka, pyssla, läsa och sjunga svenska barnsånger. Det bjuds på fika till barn och vuxna och vi har en rullande fikalista. Kring högtider såsom jul, påsk och midsommar brukar vi ordna knytkalaslunch med typisk svensk mat.

Vi har regelbundet utbildade förskollärare som kommer och föreläser om ett ämne som berör barn och dess utveckling.

Svenska Lekgruppen:

  • är för barn från 0–5 år
  • följer NSW skolterminer
  • träffas i Inner West varje vecka
  • sponsras av SiS. Är du inte med i SiS än? Det gör inget! Välkommen till lekgruppen på en prova-på gång och träffa oss!

Vi ser framemot att träffas!  Kontakta oss idag om du är nyfiken på lekgruppen:

svenskorisydney (at) gmail.com eller ring/SMS oss på 0474 883 018.


Välkommen till traditionellt Luciafirande med SiS!

Mer info och anmälan hittar du här!

______________________________________________________________________________________

Svenska Skolan

Svenska Skolan i Sydney grundades 1978 och bedriver kompletterande undervisning för elever i åldern 6–18 år.  Undervisningen omfattar såväl barn som är flytande i svenska som barn med begränsade förkunskaper. Svenska kan sedan 1995 inkluderas som ämne för HSC och sedan 2001 studeras online.

Svenska Skolans syfte är i första hand att delge eleverna kunskaper i svenska språket, i svensk historia, geografi, samhällskunskap men även att förmedla kulturarv och traditioner. Dessutom förekommer inslag av sång och musik, film, teater och annan kreativ verksamhet. Undervisningen sker utanför ordinarie skolgång på kvällar och helger i mindre grupper beroende på de stora geografiska avstånden i Sydney.

För mer information kontakta: Madelene Watkins 0412 202 259