Svenska barn - Svenskor i Sydney

SiS har länge haft en Lekgrupp, där föräldrar och barn träffats regelbundet. Just nu söker vi en person som samordnar lekgruppen, kontakta oss på info(AT)svenskorisydney.org.au . 

Det finns en rad aktiviteter för Svenska barn i Sydney och som medlem i SiS kan man gå med i Svenska Lekgruppen för barn från 0 till 5 år. Dessutom finns svenska språkundervisning till de lite större barnen på Svenska skolan som finns utspridd över hela Sydney.

midsmmarflickor.jpg

Välkomna till SiS svenska lekgrupp!

SiS Lekgruppen: På fredagar mellan kl 10-12 träffas ett gäng föräldrar med barn i åldrarna 0-5 år. Vi är en blandad grupp av mammor och pappor med barn. Många nyanlända svenskar men lika många föräldrar som har bott i Australien under många år. Önskemål och intressen styr innehållet men vi brukar leka, pyssla och sjunga svenska barnsånger. Det bjuds på fika till barn och vuxna och vi har en rullande fikalista. Kring högtider såsom jul, påsk och midsommar brukar vi ordna knytkalaslunch med typisk svensk mat.

Lekgruppen sponsras av SiS och är till för SiS medlemmar. Lekgruppen är avgiftsfri förutom 2$/familj när vi fikar tillsammans. Är du inte med i SiS än? Det gör inget! Kom gärna till lekgruppen och träffa oss så berättar vi mer!

Vill du bli medlem eller har några frågor om SiS lekgrupp? Kontakta SiS via mail: info@svenskorisydney.org.au

Lekgruppen har också en egen Facebookgrupp “SiS Lekgrupp” där vi uppdaterar information kring fredagarna. Du är välkommen att ansöka om medlemskap i Facebookgruppen när du har blivit medlem i SiS.

Svenska Skolan

Svenska Skolan i Sydney grundades 1978. Skolan bedriver kompletterande undervisning för elever i åldern 6-18 år.  Undervisningen omfattar såväl barn som är flytande i svenska som barn med begränsade förkunskaper. Svenska kan sedan 1995 inkluderas som ämne för HSC och sedan 2001 studeras via Internet.

Svenska Skolans syfte är i första hand att delge eleverna kunskaper i svenska språket, i svensk historia, geografi, samhällskunskap men även att förmedla kulturarv och traditioner. Dessutom förekommer inslag av sång och musik, film, teater och annan kreativ verksamhet. Undervisningen sker utanför ordinarie skolgång på kvällar och helger i mindre grupper beroende på de stora geografiska avstånden i Sydney.

För mer information kontakta: Madelene Watkins 0412 202 259